Angklung. Bambusowa muzyka


Warsztaty gry na bambusowych instrumentach z regionu Sundy (Indonezja). Dzieci będą mogły poćwiczyć nie tylko słuch muzyczny i poczucie rytmu, ale także koordynację ruchową oraz umiejętność pracy w grupie. Zajęcia praktyczne poprzedzone będą prezentacją multimedialną nakreślającą historię angklungu oraz jego współczesną kondycję i funkcjonowanie w Indonezji. Uczestnicy nauczą się piosenki w języku indonezyjskim, którą następnie wykonają na instrumentach.

Fot. Dawid Martin
Zajęcia dostępne także w wersji
dla szkół muzycznych I i II stopnia 
Typ zajęć: lekcja, warsztaty
Etap edukacyjny:klasy I-VI szkoły podstawowej, gimnazjum
Czas trwania: 60-90 min,

Prowadzi: M. Szymańska-Ilnata