Islam – religia i kultura

Lekcja przedstawia historyczne przyczyny powstania nowej religii. Uczniowie poznają sylwetkę Mahometa i jego znaczenie dla kształtowania się islamu. Po przybliżeniu podstawowych zasad religii, czas na bogato ilustrowany przegląd najznakomitszych dzieł architektury, rzemiosła i sztuki muzułmańskiej.

Możliwe głębsze wprowadzenie w wybraną dziedzinę (jedną lub więcej), według zgłoszonego zapotrzebowania i dla różnych grup wiekowych.Typ zajęć: lekcja
Etap edukacyjny: II, III, IV
Czas trwania: 60-90 min

Prowadzi: M. Ginter-Frołow