Jawajski teatr cieniPodczas zajęć dzieci poznają historię teatru cieni, przedstawiane w nim opowieści, najważniejszych bohaterów, role uczestniczących w nim osób oraz jego znaczenie magiczne i symboliczne. Mogą się wcielić w rolę lalkarza oraz obejrzeć zdjęcia i filmy z jawajskich przedstawień. Zajęcia mogą być połączone z warsztatami, podczas których dzieci wykonają lalki z papieru.

Typ zajęć: lekcja, warsztaty
Etap edukacyjny: klasy I-III szkoły podstawowej
Czas trwania: 60-90 min.

Prowadzi: M. Szymańska-Ilnata