Mała Azja

Przejście przez dwupoziomowy ogród muzealny, z prezentacją około 40 zabytków – oryginalnych rzeźb i małej architektury, pochodzących z różnych krajów Azji – Wietnamu, Birmy, Chin, Japonii, Indonezji i Indii. Zabytki te zostały przywiezione do muzeum przez jego dyrektora, Andrzeja Wawrzyniaka. Spacerowi przez ogród towarzyszy krótkie przedstawienie poszczególnych krajów oraz ciekawych elementów samego ogrodu, utrzymanego w swobodnym stylu japońskim.


Zajęcia prowadzone od maja do października

Typ zajęć: lekcja
Etap edukacyjny: klasy I-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum 
Czas trwania: 60 min.

Prowadzi: B. Rubczyńska