Mieszkańcy dżungli

Dzieci poznają zwierzęta zamieszkujące różne tereny Azji, dowiedzą się jaki prowadzą tryb życia, co jedzą, gdzie sypiają i jak postrzegane są przez lokalną ludność. Poznają także zwierzęta i stwory mityczne, związaną z nimi ikonografię oraz wierzenia. Zajęcia urozmaicone będą ćwiczeniami rozwijającymi zmysły słuchu i dotyku oraz zdolności manualne.

Typ zajęć: Lekcja, warsztaty
Etap edukacyjny: I
Czas trwania: 60-90 min.

Prowadzi: T. Madej