Moda orientalna w Europie i w Polsce

Prezentacja przez pryzmat historii ubioru ukazuje niektóre aspekty kontaktów między Europą a Azją i światem muzułmańskim, od epoki odkryć geograficznych po wiek XX i współczesność. Oprócz dziejów orientalizmu w modzie Zachodu poruszane są kwestie stereotypów i nieporozumień, jakie pojawiają się przy adaptacji wzorów pochodzących z innego kręgu kulturowego. 


Typ zajęć: lekcja
Etap edukacyjny: liceum
Czas trwania: 60-90 min.
Prowadzi: J. Wasilewska