Tradycje muzyczne Indonezji

Prezentacja multimedialna omawiająca muzykę klasyczną i etniczną z wybranych wysp Indonezji. Podczas zajęć uczniowie poznają używane w Indonezji instrumenty, skale, notacje i techniki gry oraz spróbują własnych sił w grze na wybranych instrumentach. Zajęcia ilustrowane będą licznymi przykładami audiowizualnymi.
Zajęcia dostępne także w wersji dla szkół muzycznych I i II stopnia
Typ zajęć: lekcja, warsztaty
Etap edukacyjny: klasy I-VI szkoły podstawowej, gimnazjum
Czas trwania: 60-90 min.

Prowadzi: M. Szymańska-Ilnata