Zatańczmy coś nowego!

Warsztaty tańców z różnych części Indonezji. Taniec tysiąca rąk Saman z prowincji Aceh na Sumatrze, inspirowany tradycyjnymi sztukami walki Rantak z obszaru Minangkabau, dynamiczny i radosny Yapong z jawajskiej Sundy, Gabor – tańczony na uroczystościach świątynnych na Bali. Wszystkie warsztaty można rozwinąć w zajęcia cykliczne, podczas których możliwe byłoby nauczenie się całego tańca. Dłuższy kurs może być poświęcony tańcom ze Środkowej Jawy, które wymagają większego zaangażowania uczestników.
Typ zajęć: warsztaty
Etap edukacyjny: klasy I-VI szkoły podstawowej, gimnazjum
Czas trwania: 60-90 min.

Prowadzi: M. Szymańska-Ilnata